gem Grup Excursionista Manlleu - Plaça de Dalt Vila, 1 (Can Puget) - 08560 Manlleu -93 8506269 - gem@manlleu.lamalla.net pàgina principal qui som secretaria activitats butlletins material ressenyes biblioteca rocòdrom fotos enllaços bici cims can tiba-li m GEM Manlleu grup Excursionista Manlleu gemanlleu by Enric Domenech

Grup Excursionista Manlleu - Plaça de Dalt Vila, 1 (Can Puget) - 08560 Manlleu -93 8506269 - gem@manlleu.lamalla.net